0 Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu ×

Live Chat Ma-pe 09:00 – 17:00, muina aikoina lähetämme vastauksen sähköpostiviestinä!


Syötä tietosi, lähetämme tarvittaessa keskusteluhistorian

Filtreeri postitusi

Tutkimus osoittaa, että sähkötupakka on noin 5700 kertaa vähemmän haitallinen kuin savukkeet

Tupakoitsijat, jotka ovat suunnitelleet jättävänsä tupakoinnin ja siirtyvänsä sähkötupakkaan – tämä tutkimus sisältää runsaasti kiinnostavaa tietoa siitä, mikä tupakoitsijoita oikeasti kiinnostaa. Tästä tutkimuksesta ilmenee, että sähkötupakka on tuhansia kertoja vähemmän haitallinen kuin perinteiset savukkeet.

Sähkötupakka on 5700 kertaa vähemmän haitallinen kuin perinteiset savukkeet

Tutkimus, joka julkaistaan seuraavan vuoden alussa ’’Journal of Aerosol Science’’ lehdessä, käsitteli keuhkosyöpäriskiä sähkötupakan käyttäjien ja heidän kanssa läheisesti tekemisissä olevien ihmisten joukossa. Tutkimuksen puitteissa analysoitiin hiukkasia, joita löytyy sähkötupakan höyryssä ja niitä verrattiin tupakan sisältämiin hiukkasiin. Ilmeni, että sähkötupakan höyryssä on huomattavasti vähemmän haitallisia hiukkasia kuin savukkeessa. Samaan johtopäätökseen ovat tulleet myös monet muut tutkimukset.

Tähän saakka ovat julkiset sähkötupakkaa käsittelevät keskustelut olleet esillä sekä Yhdysvalloissa että monissa muissa maissa. Keskusteluissa on keskitytty lähinnä sähkötupakan ja perinteisten savukkeiden haitallisuuteen. Monet ovat väittäneet, että sähkötupakka on yhtä haitallista kuin savukkeet. Mutta jos tunnustettu terveyden tutkimuslaitos on antanut päinvastaisen lausunnon, on se aiheuttanut ihmetystä.

Pelkästään Yhdysvalloissa menehtyy vuosittain arviolta puoli miljoonaa asukasta tupakan aiheuttamiin sairauksiin kuten keuhkosyöpään sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Noin 41 000 ihmistä kuolee Yhdysvalloissa vuosittain passiivisen tupakoinnin aiheuttamiin seurauksiin.

Italiassa tehty tutkimus osoittaa, että tilastollisesti on sähkötupakka paljon turvallisempi vaihtoehto kuin tupakka, tarkalleen ottaen 5700 kertaa vähemmän haitallinen. Sen lisäksi ilmenee, että sähkötupakka ja e-nesteet eivät sisällä perinteisiin savukkeisiin verrattuna mitään haitallisia hiukkasia.

Tutkimusraportin laatijat toteavat yhteenvetona, että sähkötupakan höyrystä löytyneiden hiukkasten määrä höyryssä alittaa tuntuvasti Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston ja Maailman terveysjärjestön asettamat normit. Se taas tarkoittaa, että sähkötupakka on paljon vähemmän haitallinen kuin perinteiset savukkeet. Eri terveydenhoitoyhdistykset ovat alkaneet suositella tupakoitsijoille sähkötupakan käyttö, josta on apua tupakoinnin tehokkaaseen lopettamiseen.

Tämä tieto on tullut oikeaan aikaan, sillä aina suurempi määrä maita on ilmoittanut, että heidän tavoitteena on saada maansa asukkaat luopumaan tupakasta kokonaan. Sähkötupakan suositteleminen vaihtoehtona savukkeille on yksi mahdollisuus tavoitteeseen pääsemiseen ja siten kansanterveyden parantamiseen.

×