0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Uuring näitab, et e-sigaretid on 5700 korda vähem kahjulikud kui sigaretid

Suitsetajad, kes on selle maha jätmise peale mõelnud ning e-sigarettide kasutamist kaalunud - see uuring sisaldab palju huvitavat informatsiooni, mida need suitsetajad ilmselt teada sooviks. Nimelt tuleb sellest uuringust välja, et e-sigaretid on tuhandeid kordi vähemkahjulikud kui tavasigaretid.

Uuring, mis avaldatakse järgmise aasta alguses ’’Journal of Aerosol Science’’ poolt, vaatas kopsuvähi riski e-sigareti kasutajate ning nende ümber olevate inimeste hulgas. Uuriti osakesi, mida leidub e-sigareti aurus ning võrreldi neid sigaretis leiduvate osakestega. Selgus, et e-sigareti aurus on märkimisväärselt vähem kahjulikke osakesi, kui seda on sigaretis. Samale järeldusele on jõudnud ka paljud teised uuringud.

Siiani on avalikud debatid e-sigarettide üle päevakorras nii USA’s, kui ka mitmetes riikides üle kogu maailma. Eriti on vaieldud selle üle, kas e-sigaretid ikka on vähem kahjulikud kui sigaretid. Mõned on vaielnud, et e-sigaretid on sama kahjulikud inimese tervisele kui seda on sigaretid. Kuid kui mainekas tervise instituut vastupidist ütles, olid paljud inimesed üsna hämmingus.

Ainuüksi USA’s sureb hinnanguliselt pool miljonit inimest igal aastal tubakaga seotud haigustesse nagu kopsuvähk ning südameveresoonkonna haigused. Samuti kaotab USA’s ligikaudu 41000 inimest igal aastal tänu passiivsele suitsetamisele oma elu.

Itaaliast pärit uuring näitab, et statistiliselt on e-sigaretid palju turvalisem alternatiiv kui seda on tubakas, täpselt 5700 korda vähem. Lisaks tuleb välja, et e-sigaretid ning e-vedelikud sisaldavad praktiliselt kahjutuid osakesi, võrreldes sigarettidega.

Autorid võtavad uuringu kokku sellega, et e-sigarettide aurus leiduvad osakesed on palju madalamal tasemel kui seda on ette nähtud organisatsioonide poolt nagu ’’United States Environmental Protection Agency’’ ning ’’WHO’’. See viitas omakorda sellele, et e-sigaretid on vähemkahjulikud kui sigaretid. Erinevad tervisega seotud organisatsioonid on samuti hakanud soovitama suitsetajatele e-sigarette, et tubakast efektiivselt loobuda.

See informatsioon tuleb õigeaegselt, kuna aina suurem hulk riike on deklareerinud, et nende eesmärgiks on oma rahvas peaaegu täielikult tubakast võõrutada. E-sigarettide soovitamine sigarettide asemel on üks moodus, kuidas nad selle eesmärgini proovivad jõuda, et rahva tervist oluliselt parandada.

×