0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

E-sigareti kohta läbi viidud uuring 19 000 kasutaja seas, mis kajastas e-suitsu kasutamisega kaasnevaid kasusid ja kõrvaltoimeid

Taust: Elektrooniliste sigarettide kasutamine on viimastel aastatel kasvanud plahvatuslikult. Käesoleva uurimuse eesmärk oli hinnata suure hulga e-sigareti kasutajate tunnuseid ja kogemusi ning uurida erinevusi suitsetamise täielikult e-sigaretiga asendanute ja osaliselt asendanute vahel.

Meetodid: Koostati küsimustik, mis tõlgiti 10 keelde ja laaditi üles veebipõhisesse küsitluskeskkonda. E-sigareti kasutajatel paluti uurimuses osaleda, sõltumata nende praegustest suitsetajaseisundist. Osalejad jagati osalemise ajal valitsenud suitsetamisseisundi põhjal kahte rühma: endised suitsetajad ja praegused suitsetajad.

Tulemused: Ühtekokku uuriti 19 414 inimest, kellest 88 (0,5%) ei olnud e-sigareti kasutamise alustamise ajal suitsetajad. 81,0% osalejatest teatas, et nad on suitsetamise täielikult asendanud (endised suitsetajad), samas kui praegused suitsetajad olid suitsetamist vähendanud 20 sigaretilt 4 sigaretile päevas. Nad olid kasutanud e-sigaretti keskmiselt 10 kuud. Nad alustasid e-sigareti kasutamist vedelikega, mis sisaldasid keskmiselt 18 mg nikotiini 1 ml kohta; 21,5% kasutasid vedelikke sisaldusega üle 20 mg/ml. Vaid 3,5% osalejaist kasutas küsitluse ajal nikotiinivabu vedelikke. Endised suitsetajad oli tugeva sõltuvusega (Fagerströmi sigaretisõltuvustesti skoor 7) ning suuremad suitsetajad (suitsetasid toona 21 sigaretti päevas) kui praegused suitsetajad. Tähtsaim põhjus e-sigareti kasutamise alustamiseks kummaski rühmas oli soov vähendada suitsetamisest tulenevat tervisekahju ja vähendada pereliikmetele avalduvat passiivse suitsetamise mõju. Enamik leidis, et e-sigaretid on vähem kahjulikud kui tubakast tehtud sigaretid, ning 11,0% arvas, et need on täiesti kahjutud. Üle poole osalejatest (59,8%) teatas kõrvalmõjudest, millest levinuim oli suu ja kurgu valulikkus/kuivus; kõrvalmõjud olid kerged ja enamikul juhtudest need hiljem kadusid (osaliselt või täielikult). Osalejad täheldasid füüsilise seisundi märgatavat paranemist ja juba varem eksisteerinud haigusseisundite (sh hingamisteede haiguste, nagu astma ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus) leevenemist. Endise suitsetaja seisundit seostati iseseisvalt positiivse mõjuga tervisele ja haigusseisundite leevenemisega.

Järeldused: Käesoleva pidevate tarbijate ülemaailmse küsitluse tulemused näitavad, et e-sigaretti kasutatakse enamjaolt selleks, et vältida suitsetamisega seonduvat tervisekahju. E-sigaret võib olla tõhus isegi suure sõltuvusega suitsetajate hulgas ja seda kasutatakse suitsetamise pikaajalise asendajana. Alustamisel tarbitakse suuri nikotiinikoguseid; edaspidi aga püüavad kasutajad vähendada nikotiini tarbimist, kusjuures väga väike osa kasutab nikotiinivabu vedelikke. Kõrvalmõjud on kerged ja kasulik toime tervisele märkimisväärne, eriti nende puhul, kes asendavad suitsetamise täielikult e-sigareti kasutamisega. Soovitatav on teostada täiendavaid elanikkonna- ja sekkumisuuringuid. -

Inglise keelne täiendav info siit: http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/htm#sthash.2DvPVMQi.dpuf

×