0 Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu ×

Live Chat Ma-pe 09:00 – 17:00, muina aikoina lähetämme vastauksen sähköpostiviestinä!


Syötä tietosi, lähetämme tarvittaessa keskusteluhistorian

Filtreeri postitusi

Tutkimuksista selviää, että sähkötupakan käyttäjät ovat usein entisiä tupakoitsijoita

Sähkötupakkaa käyttävät yleensä ne ihmiset, jotka ovat sitä ennen tupakoineet tai käyttäneet alkoholia. Nämä tiedot ovat selvinneet vuonna 2017 ’’The American Heart Association’s Scientific Sessions’’ toimesta maailmanlaajuisessa, sydän- ja verisuonitauteja käsittelevässä ajatustenvaihtotapahtumassa julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkijat analysoivat 5423 henkilön, vuosina 2013-2014 tupakoineen henkilön tietoja (National Health and Nutrition Examination Survey). Tutkituista 116 eli 2,6% käytti sähkötupakkaa.

Tutkimuksesta selvisi, että vain 8% henkilöistä, jotka eivät olleet aikaisemmin polttaneet, käyttivät sähkötupakkaa. Jos verrataan ihmisiä, jotka eivät olleet aikaisemmin tupakoineet, niin sähkötupakan käyttäjät olivat nauttineet alkoholia 4,19 kertaa todennäköisemmin kuin yli 12 kertaa vuoden sisällä. He olivat lisäksi 6,32 kertaa todennäköisemmin passiivisia tupakoitsijoita.

Sähkötupakan käyttäjät ovat muihin tupakan käyttäjiin verrattuna todennäköisemmin entisiä tupakoitsijoita. Entisistä tupakoitsijoista tulee 23 kertaa todennäköisemmin potentiaalisia sähkötupakan käyttäjiä kolmen kuukauden sisällä tupakoinnista luopumisen jälkeen.

Tutkimuksesta ilmenee lisäksi, että mitä pitempi aika on tupakoinnista luopumisesta kulunut, sitä vähäisempi on mahdollisuus, että entisestä tupakoitsijasta tulee sähkötupakan käyttäjä. Tutkijoiden mukaan on jokaisella aikavälillä prosenteissa ilmaistuna melkoinen ero.

Yhdysvaltojen sydänyhdistys on edelleen kielteisellä kannalla sähkötupakan suhteen ja pitää niitä perinteiseen tupakkaan verrattuna yhtä haitallisena sekä vaatii niihin asianmukaisen säätelyn kohdistamista. Tähän asti kerätyt tilastot kuitenkin osoittavat, että toisin kuin on väärin luultu, että sähkötupakka houkuttelee ei-tupakoitsijoita käyttämään sähkötupakkaa ja sen jälkeen perinteistä tupakkaa, nämä tiedot antavat tilanteesta päinvastaisen kuvan. Sähkötupakasta on erityisen paljon apua entisillä tupakoitsijoilla, jotka ovat onnistuneesti luopuneet perinteisestä tupakasta.

Olemme myös aikaisemmin käsitelleet tutkimuksia, joista on ilmennyt, että sähkötupakka ei houkuttele nuoria tai ei-tupakoitsijoita sähkötupakkaa käyttämään. Toivoa sopii, että Yhdysvaltojen sydänyhdistyksen jäsenet vetävät näistä tilastotiedoista järkevät johtopäätökset ja auttavat runsaslukuisia tupakoitsijoita haitallisista savukkeista eroon pääsemisessä.

×