0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Suitsuvabade tubakatoodete hoiatused on eesmärgipäraselt eksitavad

Hiljuti avaladatud uuring vaatas lähemalt seda, miks 1980. aastatel implementeeritud hoiatused suitsuvabadele toodetele väitsid, et need ei ole vähemkahjulikud alternatiivid sigarettidele. Tulemus oli mõneti jahmatav kuid teisalt üsna loogiline.

Uuringust selgus, mis on selle põhjuseks

Uuring nimega ’’ Origins in the USA in the 1980s of the warning that smokeless tobacco is not a safe alternative to cigarettes: a historical, documents-based assessment with implications for comparative warnings on less harmful tobacco/nicotine products’’ viidi läbi eesmärgiga, et välja selgitada põhjus, kust pärineb väide ’’ei ole vähemkahjulik alternatiiv’’ hoiatused ning mille alusel antud väidet kasutati.

Uuringu autor Lynn T. Kozlowski analüüsis tulemusi ’’Truth Tobacco’’ dokumendi arhiividest ning seadusandlike kuulamiste ümberkirjutusi. Seejärel jätkas Kozlowski tõendipõhiste hinnangute andmisega antud teemale.

Andmetest selgus, et lüli suitsuvabade tubakatoodete ning suuõõne vähi vahel tekkis peale ainsat juhtumit, mille keskmes oli teismeline, kes suri suuõõne vähki. Antud juhtum sai ka meedias palju kajastust ning oli sigaretitootjatele positiivne uudis. Samal ajal tekkis avalikkusel mure, kuna hiljuti oli suitsuvabasid tubakatooteid edukalt turundatud kui vähem kahjulikku alternatiivi.

Suitsuvabade tubakatoodete tootjad leppisid ebatäpse hoiatusega

Et vältida ’’tekitab sõltuvust’’ hoiatust, leppisid suitsuvabade tubakatoodete tootjad hoiatusega ’’ei ole vähem kahjulik alternatiiv’’. Seda ei olnud küll algselt soovitatud, kuid oli ilmselt sigaretitootjate ettepanek, et vältida suitsuvabade tubakatoodete turu kasvu.

Tõendite kohaselt oleks suitsuvabu tubakatooteid saanud klassifitseerida ainult ’’mitte turvaline’’ või ’’mitte nii kahjulik, kui sigaretid’’.

Kozlowski uuringu tulemused näitavad kahjuks, et see ebatäpne hoiatus, mis lepiti kokku suitsuvabade tubakatoodete- ning sigaretitootjate vahel on avalikkus võtnud tõepähe ning paljud ongi arvamusel, nagu oleks suitsuvabad tubakatooted sama kahjulikud, kui tavasigaretid.

×