0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Suitsuvaba Maailma Sihtasutus avaldas laiaulatusliku uuringu sigarettidest

Mõni nädal tagasi avaldas Suitsuvaba Maailma Sihtasutus (Foundation For a Smoke-Free World ehk FSFW) laiaulatusliku uuringu tulemused. Uuring kannab nimetust ’’The 2018 State of Smoking Survey’’ ning selle eesmärgiks oli analüüsida, miks inimesed suitsetavad ning mis motiveerib neid suitsetamisest loobuma.

Dr. Derek Yach’i sõnul näitavad tulemused, et kui saada aru iga individuaalse suitsetaja kogemustest ning raskustest, võimaldab see igat inimest paremini aidata sigarettidest loobuma.

See globaalne uuring proovib tuvastada sarnasused ning erinevused suitsetajate seas üle kogu maailma selleks, et välja töötada efektiivsemaid kahjude vähendamise ning suitsetamisest loobumise meetodeid, mis töötaks erinevates kultuuriruumides.

Uuringu andmed koostati rahvusvahelise uurimisagentuuri Kantar poolt viies läbi intervjuusid 17,421 inimesega, kelle seas oli nii suitsetajaid, mitte suitsetajaid kui ka suitsetamisest loobunud inimesi. Uuringus osales inimesi nii Brasiiliast, Prantsusmaalt, Kreekast, Indiast, Iisraelist, Jaapanist, Liibanonist, Uus-Meremaalt, Venemaalt, Lõuna-Aafrikast, Inglismaalt kui ka USA’st.

Pressiteates toodi välja järgnevad punktid uuringu tulemustest:

-Suitsetamine ei ole isoleeritud harjumus. Suitsetajad peavad suitsetamist sügavalt nende ellu integreeritud mõnuks nagu seda on söömine, joomine ning sotsialiseerumine. Hetkel saadaolevad meetodid suitsetamisest loobumiseks ei võta tihti neid aspekte arvesse, mille tulemusena ei ole need efektiivsed.
-Suitsetajad teavad, et suitsetamine on nende tervisele kahjulik ning paljud neist peavad enda tervist halvemaks, kui seda on mittesuitsetajate tervis. Vaatamata sellele ei proovi nad suitsetamisest loobuda ega otsi alternatiivseid lahendusi. Seega peaks tervishoiusüsteem suitsetajatajaid efektiivsemalt kaasama, et neid aidata, samuti peaksid meditsiinitöötajad olema varustatud efektiivsemate vahenditega.
-Suitsetajate seas esineb segadust suitsetamise suhtelise kahju ja vähemkahjulike alternatiivide kohta. Kuigi inimesed suitsetavad nikotiini tõttu, kuid surevad tõrva pärast, siis esineb siiani märkimisväärseid väärarusaamasid nikotiini ohtude kohta. See omakorda mõjutab nende motivatsiooni suitsetamisest loobuda või proovida alternatiivseid tooteid.

FSFW president, Dr. Derek Yach toonitab, et iga individuaalse kogemuse mõistmine on suitsetamisest loobumise võti. Samuti leiab Dr. Dereck Yach, et individuaalse meditsiiini ajastul on ainult loogiline, et me ei kohtleks kogu maailma suitsetajaid ühtse homogeense grupina ning alustaks erinevate meetmete loomist ning aksepteerimist, mis aitaks igal individuaalsel suitsetajal leida just endale sobiva meetodi.

×