0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Suitsetamisvastased ühingud peaksid e-sigaretid omaks võtma

Uuring Massey ülikoolist Uus-Meremaal viitab sellele, et suitsetamisvastased ühingud kaotavad üha enam oma tähtsust, kui nad ei soosi e-sigarettide kasutamist suitsetamisest loobumise vahendina.

Aastal 2017 ütles Uus-Meremaa tervishoiuminister Nicky Wagner, et e-sigaretid legaliseeritakse ning võetakse kasutusele madala riski lähenemine, kuna puuduvad piisavad tõendid e-sigarettide ohutusest. Kahjuks ei ole aasta hiljem siiani ühtegi konkreetset sammu astutud ning e-sigaretid on Uus-Meremaal siiani illegaalsed.

Massey ülikooli uurija professor Marewa Glover juhib tähelepanu sellele, et see muudab riigi poolt rahastatavate tervishoiuteenustele võimatuks soovitada konkreetseid seadmeid suitsetamisest loobumiseks. See omakorda sunnib inimesi suitsetamisest loobumise organisatsioonidest eemalduma ning iseseisvalt lahendusi leidma.

Uus-Meremaa terviseminister Wagner on antud probleemi proovinud lahendada tutvustades Parlamendile eraisiku seadusemuudatuse ettepanekut, mille eesmärgiks oleks kaotada e-sigarettide piirangud. Glover leiab, et Uus-Meremaa valitsus peaks kindlasti antud seadusemuudatust toetama.

Uurijad viitavad ka hiljutisele uuringule, millest selgus, et suitsetamisest e-sigarettide abiga loobuda soovivad inimesed on loonud grupid nii Facebookis kui foorumites, et üksteist aidata ning seda seetõttu, et valitsus neid toetada ei saa.

Samuti tunnevad need e-sigareti kasutajad, et valitsus piirab nende vabadust ise endale sobiv suitsetamisest loobumise vahend valida ning on seetõttu üsna nördinud ning seda õigustatult.

Hiljuti oli ka PMI (Philip Morris International) Uus-Meremaa kohtus, et võidelda oma suitsuvabade toodete (HEETS) eest. Kohtuvaidlus lõppes PMI jaoks siiski edukalt ning nad said loa oma produkte Uus-Meremaal müüa. Võit tuli tänu sellele, et seadusandluse punkte võis mitmeti tõlgendada.

PMI juhataja Uus-Meremaal, Jacon Erickson leiab, et üle tuleks kiiremas korras vaadata ka teiste tubakavabade produktide regulatsioonid. See võimaldaks inimestel mastaapselt sigarettidest loobuda, see omakorda parandaks inimeste tervist üldiselt ning pikendaks ka inimeste eluiga. Samuti hoiaks riik kokku tubakast tulenevate haiguste ravikulud.

×