0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Suitsetamine ei võrdu e-sigareti kasutamisega

Hiljutine rahandusministeeriumi ettepanek e-vedelikke maksustada põhineb arusaamal, et e-sigareti kasutamise mõju omab suitsetamisega võrreldes viiekordset mõju. Suitsetamine on aga nähtus, mis on poole sajandi jooksul vähem arenenud kui e-sigaretid viimase paari aasta jooksul.

Otsustasime aktsiisitõusu kommenteerida ja välja tuua, miks rahandusministeeriumi plaan pole põhjendatud. Samuti on lugejal võimalus tutvuda, miks arusaam „suitsetamine = e-sigareti kasutamine” on aegunud.

Sigareti suitsetamine keelatud

Reguleerimine peaks olema korrektne ja teaduspõhine

Eesmärk pole kindlasti kutsuda võimuorganeid valdkonda maksust vabastama, või nagu öeldakse mõne arusaama järgi – e-sigarette maiustuste kombel kättesaadavaks tegema.

Lihtsalt, piirangud peaksid lähtuma reaalsetest faktidest. Näiteks idee, et e-sigaret võiks olla tee uute probleemideni, ei oma alust. Eurobaromeetri uuring, mille viis läbi Euroopa Liit, tõendab, et e-sigaret pole noortele hüppelaud suitsetamise alustamiseks.

E-sigaretid on võrdlemisi hiljutine leiutis, aga on teinud paari aastaga läbi hüppelise arengu. Rahandusministeerium toetub oma hinnangus ja seletuskirjas väljatoodud uurimustele, mida pole korrektselt kasutatud, kuna need:

  • konstateerivad üldtuntud kahjulikke mõjusid, mis ka tavasigarettidel on, ilma täpsustamata nende palju väiksemat kogust tänapäeva e-vedelikes;

  • keskenduvad kindlatele jagatud kahjulikele koostisosadele, kuigi sigaret sisaldab suurel hulgal muidki aineid;

  • kasutasid ainete testimiseks „dry puff” meetodit, mis laseb e-sigareti kõrbema (katse oleks võrreldav röstsaia põhjakõrvetamisega ja seejärel kantserogeensete ainete testimisega).

Hilisemad uuringud on näidanud peale e-sigarettide kahjulike mõjude ka vähem riske suitsetamisega võrreldes. Samuti on tänapäevased e-vedelikud minimeerinud või täielikult kõrvaldanud ka uuringus väljatoodud kahjulikke aineid.

Muude suitsetamisele alternatiivi pakkuvate toodete (nt plaastrite, nätsude) puhul ei saa me samuti rääkida, et tegemist on toniseerivate või tervislike lahendustega. Kusjuures need tooted pole suitsetamisega sarnaselt reguleeritud. Meie mõte on alati olnud, et e-sigaret on 95% väiksema riskiga alternatiiv.

Samaväärne oleks kehtestada autotööstusele maks vanema mudeli puuduste pärast, kuigi uued ja paremad mudelid on juba levinud kasutuses. Samuti on rahandusministeerium keskendunud uuringus välja toodud nikotiinisisaldusele, mis suurel osal e-vedelikest pole isegi koostisosa.

Loogika on olemas, aga vale

On mõneti mõistetav, miks tahetakse võrdusmärki või isegi kõrgendatud ohu märki antud olukorras tõmmata. Veipimine on suitsetamisega sarnane tegevus ja isegi nimetus “e-sigaret” vihjab otsesele seosele. Ajalugu aitab sellele arusaamale kaasa, sest e-sigaret leiutisena pärineb tavasigaretist.

Küll aga on korrektne tänapäeval teha vahet, sest:

  • Veipimisel puudub põlemine, vingukaas, tõrv.

  • Veipimiseks ei kasutata tubakat ja nikotiin võib vedelikust täiesti puududa.

  • Nikotiin on ohutum võrreldes põlemisprotsessiga seonduvate ainetega.

Suitsetamisele alternatiivi pakkumine võib samuti otsest seost luua – kui on juba tegemist kahjuliku harjumusega, siis ka alternatiivid võiksid loogiliselt olla üsna kehvad. Sellele aga räägivad vastu erinevad uuringud ja kasutajakogemus. Samuti, nagu sai mainitud, pole muud sarnase funktsiooniga tooted säärase põlu all nagu e-sigaretid.

Seega, suitsetamine ≠ e-sigareti kasutamine

Oleme igati selle poolt, et kui otsustatakse hinda reguleerida, tehakse seda õiglaselt ja põhjendatult. Samuti pooldame seda, et meie valdkonnas jätkuks teaduslik töö ja tehnoloogia areng, mis võimaldaks eelkõige tarbijale turvalisust ja mugavust, kuid ka arutleda teema üle faktipõhiselt.

Praegu arvame, et rahandusministeeriumi otsus pole põhjendatud ja võrdsustab suitsetamise e-sigareti kasutamisega, mis põhineb aegunud ja valesti kasutatud informatsioonil.

Loe veel: „Suitsetamine vs. veipimine”

×