0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Snus on Norras kõige levinum suitsetamisest loobumise vahend

Norras uuriti, kuidas sealsed täiskasvanud püüavad suitsetamisest loobuda ja millised tegurid on seotud eduka loobumisega. Uuring vaatab suitsetamisest loobumise meetmeid ja seoseid suitsetamisest loobumise katsete tulemuste, loobumisvahendite kasutamise, varasemate loobumiskatsete ja katseplaneerimise vahel.

Suitsetamisest loobumise edukus Norras: tegurid, mis mõjutavad loobumistulemusi

Uuringu taustaks on asjaolu, et tubakasuitsetamine on endiselt üks olulisemaid ennetatavaid surma- ja tervisekahjustuse põhjuseid. Kõrgemad suitsetamisest loobumise edukusmäärad tooksid kasu nii ühiskondlikule kui ka individuaalsele tervisele. Norras suitsetab endiselt 14% täiskasvanutest, hoolimata aastakümnete pikkustest tubakavastastest määrustest. Suitsetamisest loobumine on väljakutse inimestele, kellel on väljakujunenud suitsetamisharjumus. Rahvusvahelised uuringud näitavad, et umbes 40% suitsetajatest proovib igal aastal suitsetamisest loobuda, kuid vaid umbes 1/3 neist suudab sellest lõplikult loobuda. Mitte kõik suitsetamisest loobumise meetodid ei ole võrdselt tõhusad. Mõned meetodid on tõhusamad kui teised, ja mõned meetodid on tõhusamad teatud inimeste jaoks kui teiste jaoks.

Uuring keskendus Norra täiskasvanute suitsetamisest loobumise meetoditele ja nende seostele loobumistulemustega. Snus on Norras kõige levinum suitsetamisest loobumise vahend, millele järgnevad nikotiini asendusravi tooted, e-sigaretid ja nõustamise äpp.

Uuringu eesmärk

Uuringu eesmärk oli vaadelda suitsetamisest loobumise tegevusi ja seoseid suitsetamisest loobumise katsetel saavutatud tulemuste ning loobumisvahendite kasutamise, varasemate loobumiskatsete ja katseplaneerimise vahel. Uuringus kasutati andmeid riiklikust veebipaneelist, kus osales 1424 suitsetajat. Uuriti järgmisi aspekte:

 1. Suitsetamisest loobumise tegevused: Uuriti erinevaid meetodeid ja tegevusi, mida suitsetajad või endised suitsetajad kasutasid suitsetamisest loobumiseks. Üks domineeriv meetod oli snus, mida seostati edukate loobumiskatsetega
 2. Loobumisvahendite kasutamine: Uuriti, milliseid loobumisvahendeid suitsetajad kasutasid suitsetamisest loobumiseks. Lisaks snusile kasutati ka nikotiini asendusravi tooteid, e-sigarette ja nõustamise äppi
 3. Varasemad loobumiskatsed: Uuriti, kuidas varasemad loobumiskatsed mõjutasid suitsetamisest loobumise tulemusi. Varasemate katsete kogemus võib mõjutada edukat loobumist
 4. Katseplaneerimine: Uuriti seoseid katseplaneerimise ja suitsetamisest loobumise tulemuste vahel. Planeerimine võib olla oluline tegur eduka loobumise saavutamisel.

Kõige levinum loobumisvahend – snus

Uuringu tulemused näitavad, et peaaegu pool valimist ei kasutanud oma viimases loobumiskatses ühtegi abivahendit. Snus aga oli kõige levinum loobumisvahend, millele järgnesid nikotiiniasendusravimid ja e-sigaretid. Kohandatud mudelite järgi suurendas snusi kasutamine loobumise tõenäosust. Katse ettevalmistamine ja varasemad loobumiskatsed olid seotud vähemal määral loobumisega.

Umbes 25% suitsetajatest pole kunagi proovinud suitsetamisest loobuda ja peaaegu 50% nendest, kes seda on proovinud, tegid seda ilma loobumisvahendit kasutamata. Snus oli kõige levinum loobumisvahend, mis oli seotud suitsetamisest loobumisega. Üle 35-aastased inimesed kasutasid kõige vähem tõenäolisemalt mingeid loobumisvahendeid, samas kui nooremad tuginesid sageli snusile või mobiilirakenduste toetusele. Mehed eelistasid snusi kasutamist, samas kui naistel oli eelistatud valik mobiilirakendused või muud vahendid. Need leiud on kooskõlas varasema Norra uuringuga, mis viitab piiratud juurdepääsuga toetusele ja skeptilisusele loobumisvahendite tõhususe suhtes.

tupsud_veipland

 

Snusi põhilised kasutajad on mehed 

Varasemad Rootsi ja Norra uuringud on kinnitanud, et snusi kasutamine on seotud suitsetamisest loobumise katsetega ja eduka suitsetamisest loobumisega. Snus on eriti populaarne meeste ja nooremate inimeste seas, võib-olla on see tingitud erinevast riskitajumistest ja sotsiaalsest mõjust. Mõned snusi kasutajad võivad suitsetamisest ka tahtmatult loobuda. Snus on äärmiselt efektiivne ja laialt levinud, muutes selle oluliseks loobumisvahendiks Norra rahvatervise jaoks.

 • Varasemad uuringud on näidanud, et snusi kasutamine on seotud suitsetamisest loobumise katsetega ja eduka loobumisega.

 • Snus on eriti populaarne meeste ja nooremate inimeste seas.

 • Mõned snusi kasutajad võivad suitsetamisest tahtmatult loobuda.

 • Snus on äärmiselt efektiivne ja laialt levinud, muutes selle oluliseks loobumisvahendiks Norra rahvatervise jaoks.

 

Hoolimata tervishoiuasutuste soovitustest ei leitud uuringus seost nikotiinasendusravi ja suitsetamisest loobumise vahel. See võib olla tingitud madalast nikotiinidoosist ja puuduvast toest.

Kuigi Cochrane'i ülevaade toetab e-sigarettide positiivset mõju suitsetamisest loobumisele, ei leitud uuringus sama tulemust. Üks põhjus võib olla võimetus eristada nikotiiniga ja nikotiinita e-sigareti kasutajaid, piiratud kättesaadavus ja eksiarvamused nikotiini kahjulikkuse kohta. Lisaks võib e-sigareti kasutamise tehniline keerukus tekitada mõningatele kasutajatele väljakutseid üleminekul tavasigarettidest.

Seega, uuringud ei leidnud seost nikotiinasendusravi ja suitsetamisest loobumise vahel ning e-sigarettide mõju suitsetamisest loobumisele võib olla erinev sõltuvalt erinevatest teguritest, nagu kasutajate eristamine ja eksiarvamused nikotiini kahjulikkuse kohta.

 

Suitsetamisest loobumise vahendite tõhusus

Enamik suitsetamisest loobumisvahendeid on olnud turul juba aastaid, kuid mobiilirakendused on suhteliselt uus lisandus. Mobiilirakendused on osutunud tõhusaks, kui neid kasutatakse koos nikotiiniasendusravimitega. Varasem Norra uuring leidis, et veebi- ja mobiilsed lahendused on tõhusad suitsetamisest loobumiseks. Kuid see uuring ei leidnud seost mobiilirakenduse ja suitsetamisest loobumise vahel. Selle põhjuseks võib olla see, et mobiilirakendusi kasutavad peamiselt nooremad inimesed, kes kasutavad vähem nikotiiniasendusravimeid.

Meeste seas on snus sagedamini kasutatud suitsetamisest loobumise vahend, samal ajal kui naised kasutavad sagedamini mobiilirakendusi. See vastab hiljutisele uuringule norralaste kohta, kes otsivad abi suitsetamisest loobumiseks. Loobumiskatse planeerimine on seotud negatiivselt suitsetamisest loobumisega. Varasemad loobumiskatsed suurendavad tulevaste katsete tõenäosust, kuid mitte loobumist ennast. Loobumisprotsessis on enne ja pärast loobumist erinevad tegurid. Isiksuseomadused, eneseusaldus ja madal sigareti- või nikotiinisõltuvus on olulisemad tegurid loobumiskatse tulemuse osas.

Mitmekesine loobumistugi aitab suurendada suitsetamisest loobumise edukust

Inimesed, kes on varem suitsetamisest loobumisega ebaõnnestunud, kipuvad kasutama samu loobumisvahendeid, mis neid varem ei aidanud. See võib olla tingitud sellest, et nad on neid vahendeid juba proovinud ja nendega harjunud või sellest, et nad usuvad, et need on ainsad vahendid, mis neid aidata võiks.

Siiski on oluline mõista, et suitsetamisest loobumine on individuaalne protsess ja üks vahend ei pruugi sobida kõigile. Seetõttu on oluline pakkuda mitmekesist valikut loobumisvahendeid, et inimesed saaksid leida endale sobiva ja tõhusa vahendi suitsetamisest loobumiseks.

Siin on mõned loobumisvahendid:

 • nikotiinasendusravi, nagu plaastrid või nätsud

 • e-sigaretid ja nikotiinipadjad

 • käitumuslikud tugiprogrammid

 • muud meetodid

On oluline, et inimesed saaksid valida just enda vajadustele ja eelistustele vastava lahenduse. Suurem loobumistoe valik ja individuaalne lähenemine aitavad suurendada suitsetamisest loobumise edukust ja toetavad inimesi nende loobumisteekonnal. Suitsetamisest loobumine on raske, kuid see on võimalik.

 

Snus on Norras kõige tõhusam meetod suitsetamisest loobumiseks 

Norras kasutavad suitsetajad suhteliselt vähe loobumisvahendeid, kuid suurem huvi loobumisvahendite vastu võiks aidata rohkematel suitsetajatel loobuda. Uuringute põhjal on snus Norras kõige tõhusam loobumisvahend. Snus on populaarne nikotiini sisaldav toode, mida kasutatakse suitsetamise asendamiseks. Snus on Norras laialt kättesaadav ja see on leitud olevat tõhus loobumisvahend. Suitsetamisest loobumine on individuaalne protsess, kuid parem arusaam individuaalsete omaduste rollist suitsetamisest loobumise protsessis aitab meil paremini kohandada loobumisvahendeid inimeste vajaduste järgi. See hõlmab ka isiklike eelistuste ja vajaduste arvessevõtmist, et pakkuda mitmekesist valikut loobumistoena, mis aitaksid igal suitsetajal leida endale sobiva ja tõhusa vahendi suitsetamisest loobumiseks. Veiplandi kauplustes ootavad sind meie asjatundlikud konsultandid, et leida just sulle sobivaim vahend suitsetamisest loobumise teekonnal. 

 

Allikas Teadusajakiri Springer

Uurimus avaldatud 23.05.2023

×