0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Ravimid, närimiskummid ja plaastrid ei aita efektiivselt suitsetamisest loobuda

Palju on vaieldud selle üle, kui efektiivsed on erinevad suitsetamisest loobumise alternatiivid. USA uurijad leidsid, et ravimid, nikotiini sisaldavad närimiskummid ja nikotiini plaastrid ei tõsta suitsetamisest loobumise tõenäosust.

Uurijad jälgisid kahte gruppi inimesi aastatel 2002/03 ning 2010/11. Vaatlusest selgus, et tõenäosus suitsetamisest loobuda ei varieerunud nende inimeste vahel kes kasutasid nikotiini asendusteraapiat ja nende, kes seda ei kasutanud. Seega võib nikotiini asendusteraapiaid laias laastus pidada ebaefektiivseteks.

On laialt räägitud sellest, et kui soovid suitsetamisest loobuda, siis on kõige mõtekam kasutada teaduspõhiseid meetodeid, mis on laialdaste uurimistöödega kinnitatud. Viimase 30 aasta jooksul on selleks olnud nikotiini asendusteraapia ning ravimid nagu bupropioon ja varenikliin.

Tõendusmaterjalide hierarhias on kõige madalamal kohal juhtumiuuringud, kus piltikult öeldes on näiteks kirjas inimese väide, et ta suitsetas umbes 20 aastat, seejärel sai ta ’’imeravimid’’ ja lõpetas päeva pealt suitsetamise. Selline tõendusmaterjal ei suuda aga isegi elementaarsele kriitikale vastata. Näiteks kui mitu suitsetajat, kellele sama ’’imeravimit’’ anti, suitsetamisest ei loobunud ning kui mitu inimest lõpetas suitsetamise, kes ei kasutanud antud ’’imeravimit’’.

Kvaliteetsemad materjalid on näiteks randomiseeritud kontrollitud uuringud (RCT). Taolises uuringus on nii ravimi andja kui kasutaja teadmatuses, kas tegemist on päris ravimiga või platseeboga.

Mõned teadlased on varasemaid negatiivseid leide nikotiini asendusteraapiate kohta üritanud ümber lükata väitega, et inimesed, kes otsivad abi nikotiiniteraapiatest on juba varasemalt üritanud tulutult mitmeid kordi suitsetamisest loobuda. Suure tõenäosusega ei õnnestu see neil ka nikotiiniteraapiaid kasutades, vastupidiselt neile, kellel see juba ilma nikotiiniteraapiat kasutamata on õnnestunud. Seega ei peaks keegi imestama, kui nad ka nikotiini asendusteraapiat kasutades suitsetamisest loobuda ei suuda.

Antud uuringus on seda arvesse võetud ning kõik osalejad hinnati suitsetamisest loobumise tõenäosuse järgi. Seal on sees näiteks sigareti sõltuvuse intensiivsus, nikotiinisõltuvus, ebaõnnestunud loobumise katsed jne.

Analüüsis oli võrdselt erinevaid inimesi nii nikotiiniteraapiat kasutanud inimeste hulgas, kui ka nikotiiniteraapiat mitte kasutanute hulgas. Seega on tegemist üsna hästi läbi viidud uuringuga, mis annab hea ülevaate nikotiiniteraapia efektiivsusest.

E-sigaretid on teadaolevalt kõige efektiivsemad vahendid, et suitsetamisest loobuda, kuna need imiteerivad kõige enam suitsetamist, kuid on kuni 95% vähem kahjulikud kui seda on tavalised sigaretid. Seega, kui oled proovinud tulutult erinevaid nikotiiniasendus teraapijaid, siis tasub kindlasti kaaluda e-sigareti proovimist.

 

×