0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Eesti vabariigi riigikogu võttis vastu tubakaseaduse muudatused

Eesti vabariigi riigikogu on otsustanud vastu võtta tubakaseaduse muudatused. Vaatamata tugevale vastuseisule ei suvatsenud riigikogu vastuargumentidesse süveneda ja võttis nendele vaatamata vastu e-sigarettide müüki piirava ning suitsetamisega võrdsustamise seaduse.

Selline teguviis raskendab oluliselt e-sigarettide kasutamist Eestis, kuna lisaks maksude tõstmisele keelatakse ära ka e-sigareti vedelikes olevad maitsed (välja arvatud tubaka maitse). See soodustab aga seda, et arvestatav osa praegustest e-sigareti kasutajatest võib ühel hetkel otsustada sigarettide kasuks.

Samuti saab tuult tiibadesse must turg, kust võib juba praegu leida kahtlase väärtusega ja kontrollimata maitsestajaid ning suure nikotiini sisaldusega baase, mille kvaliteet on väga kahtlase väärtusega.

On kahetsusväärne, et Sotsiaalkomisjon ei vaevunud kuulama maailmakuulsa e-sigarettide uurija Dr. Farsalinose ettekannet. Oma lühikeses, kuid informatiivses ettekandes lükkas Dr. Farsalinos ümber meedias palju kajastust saanud müüdid, mida mõned riigid nagu Eesti vaatamata vastupidistele tõenditele jätkuvalt usuvad.

Aasta alguses kogusid nii Nicorex, E-Liit kui ka teised e-sigarettide müügiga tegelevad firmad peaaegu 5000 allkirja, et e-sigarette tubakatoodetega mitte võrdsustada. Kahjuks otsustas Sotsiaalkomisjon antud allkirjad piltlikult öeldes ära visata selletõttu, et Tervise Arengu Instituut on seisukohal, et e-sigaretid on siiski inimestele ‘’äärmiselt ohtlikud’’. Üsna vastuoluline on see, et Tervise Arengu instituut, kes peaks tegelema rahva tervise parandamisega, teeb antud olukorras täiesti vastupidist.

Samuti palusime teil oma lugu seoses e-sigarettiga saata valitsusele, et valitsus näeks, kui palju on e-sigaretid inimesi aidanud. Nende lugudega juhtus aga samamoodi nagu allkirjadega. Neid ignoreeriti täielikult ning otsused tehti ikka enda äranägemise järgi ignoreerides täielikult rahva soove. On kahetsusväärne, kuidas käitub meie sotsiaalkomisjon ning riigikogu, ilmselt on tubaka müügist saadav maksutulu liiga suur, et rahva tervise peale mõelda.

Hetkeseisuga jõustub antud seadus 1. juulil 2019. aastal, mis annab e-sigareti kasutajatele õnneks veel natukene aega. Seaduse jõustumisel kaovad ära enamus e-poode ning maitsega e-vedelikud. Samuti viiakse e-sigaretid ning nendega seotud tooted leti alla, et nende soetamine veelgi raskemaks teha. Praegune valitsus on oma mõtlematu käitumisega teinud mitmeid vääraid otsuseid ning see on üks nendest. Võib loota, et uus valitsus näeb antud probleemi teises valguses ning otsustab need ebapädevad piirangud kaotada. Seni aga seisame teie õiguste eest edasi ning ei lepi sellega, et e-sigaretid tubakatoodetega võrdsed on!

×