0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

E-sigarettide päästev mõju suitsetamisega seotud haigustest

Hiljuti avaldati Tobacco Control’is uuring, milles vaadeldi lähemalt potensiaalset vähki haigestumise võimalust e-sigarettide tõttu. Dr Farsalinose arvates on antud teemat veel vara uurida, kuna e-sigareti auru pole nii põhjalikult veel uuritud, ning adekvaatne statistika on antud momendil puudulik. Dr. Farsalinos on siiski veendunud, et isegi kui vajalikud andmed peaksid tulema on e-sigaret siiski 99% tervislikum võrreldes tavalise sigaretiga.

See arvamuslugu Dr.Farsalinose poolt on siiski rohkem fokuseeritud uskumatule väitele, nagu oleks selle välja selgitamine, et kas e-sigaret ei tekita vähki, hoopis vale küsimuse küsimine. See uskumatult ebainimlik väide on ka täiesti ebateaduslik ning vastuolus kõikide saadaolevate andmetega. Alustuseks on see uuring järjekordselt vigase argumendiga põhjendatud nagu põhjustaks e-sigareti tarbimine südameveresoonkonna haiguseid. Dr.Frsalinos on selle kohta teinud mitmeid artikleid, millega saad lähemalt tutvuda siit ja siit. Kui ignoreerida selle väite humanitaarset aspekti, võime pilgu peale heita ka andmetele, et tõestada kui vigase väitega on tegu.

Dr.Farsalinos tegi mõned kiired arvutused, milles kasutas ta 2014. aasta kirurgide üldaruannet suitsetamisega seotud surmade osas aastatel 2005-2009 ning CDC aruannet surma põhjuste osas üldpopulatsioonis. Et natuke veel lähemalt selgitada siis ei ole kirurgide üldaruandes välja toodud suitsetajatega seotud, kuid suitsetamisega mitte seotud surmasid nagu näiteks õnnetused, suitsiidid, alzheimer jne. Seega kasutatas ta surmade summat südameveresoonkonna ning ainevahetusega seotud haiguste (kaasa arvatud infarktid ja diabeet), kopsuhaiguste (kaasa arvatud kopsupõletik ning gripp) ning vähktõved 100%, seejäral arvutas ta välja surmade osakaalu igast grupist. Samuti tasub ära märkida, et passiivse suitsetamisega seotud haigused ning surmad on mitte-suitsetajate omad, seega arvestatakse neid järgnevalt mitte-suitsetajate kategooriasse. See võimaldas Dr.Farsalinosel välja arvutada surmad ning surmade protsendi eraldi mitte-suitsetajatest, seda tegi ta lahutades üldpopulatsiooni surmad suitsetajate omast. Viimaks oli suremus välja arvutatud (surmade arv 100 inimese kohta, esitletud protsendina – korrutatud 1000 et saada suremus 100,000 inimese kohta) arvestades US üldpopulatsiooni milleks on 318.6 millionit (2014. aasta andmed).

Järgnevalt toome välja statistika 3 põhilise surma põhjuse kohta üldpopulatsioonis, suitsetajate hulgas ning mitte-suitsetajate hulgas (kuhu hulka kuuluvad ka passiivsest suitsetamisest põhjustatud surmad)

Nagu tabelist võib näha on mitte-suitsetajate hulgas surmade põhjuseks 55.1% juhtudest südameveresoonkonna ning ainevahetusega seotud haigused. Samas on ka teada, et arenenud maades on suurem osa surmasid põhjustatud just südameveresoonkonna haiguste tõttu. Seega, kui kõik suitsetajad oleks mitte-suitsetajad, siis 55.7% nende surmadest igal aastal oleks põhjustatud südameveresoonkonna haiguste tõttu. Sama hulk inimesi oleks surnud vähki, samal ajal oleks kopsuhaigustega seotud surmad märgatavalt vähenenud. Kas see tähendab siis seda, et kui suitsetajad oleks mitte-suitsetajad, siis oleks rohkem inimesi surnud südameveresoonkonna haigustesse? Absoluutselt mitte, kuna need numbrid on osa kõikidest surmadest ja mitte surmade arvust üldpopulatsioonis aasta lõikes. Vaadates suremust ning kasutades seda sama suremuse määra nagu mitte-suitsetajatel (välja arvatud passiivsest suitsetamisest põhjustatud surmad, kui nad olid mitte suitsetajad) saame me välja arvutada, kui palju suitsetajaid sureks erinevatel põhjustel juhul kui nad oleks mitte-suitsetajad ning kui palju surmasid oleks võinud ennetada.

Tulemused on üsna selged ning näitavad seda, et märkimisväärselt suurem arv surmasid on põhjustatud vähktõve ning kopsuhaiguste tõttu võrreldes südameveresoonkonna haigustega. Seda oleks saanud ennetada, kui suitsetajad oleksid olnud mitte-suitsetajad. Need kalkulatsioonid mitte ainult ei lükka eelnevalt mainitud väidet ümber vaid näitavad ka selgelt, et on väga oluline uurida e-sigarettide mõju võrreldes tavaliste sigarettidega erinevate haiguste puhul. Rohkem surmasid ennetatakse tulevikus läbi kopsuhaiguste ning vähktõve vähenemise läbi, kui südameveresoonkonna haiguste vähenemise tõttu.

×