0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

E-sigaretid aitavad isegi staažikatel suitsetajatel loobuda

Hiljuti avaldati uuring ‘‘East Anglia‘‘ ülikooli poolt ning selgus, et e-sigaretid suudavad aidata ka kõige staažikamaid suitsetajaid, kellel ei pruugi algselt olla soovi suitsetamisest loobudagi.

Antud uuringut rahastas ‘‘Cancer Research UK‘‘ ning tulemused kinnitavad kohati varasemalt läbiviidud uuringute tulemusi. Nimelt selgus, et suitsetajad kes e-sigaretti kasutama on hakanud, suudavad pikas perspektiivis suitsetamisest loobuda. Samuti leidsid uurijad, et need inimesed, kellel polnud algselt plaanis suitsetamisest loobuda on seda siiski teinud just seetõttu, et naudivad e-sigareti kasutamist rohkem, kui suitsetamist.

Eesmärk oli välja selgitada e-sigarettide efektiivsus pikaajalisel suitsetamisest loobumisel

Uuringut juhtinud teadlase Dr. Caitlin Notley sõnul oli uuringu läbiviimise eesmärk selgitada välja, kas e-sigaretid soodustavad pikaajalist suitsetamisest loobumist. Kuigi e-sigaretid on 95% vähem kahjulikud kui seda on tavasigaretid, siis on nad siiani küllaltki vastuolulised suitsetamisest loobumise vahendid.

Edu seisneb sarnasuses traditsiooniliste sigarettidega

Uurijad leidsid, et e-sigarettide edu seisneb nende sarnasuses traditsiooniliste sigarettidega. Nimelt simuleerivad e-sigaretid erinevad suitsetamisega kaasnevaid füüsilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ning kultuurseid aspekte. Sellele lisaks on e-sigarettide kasutamine tihti meeldivam ning mugavam, kui traditsiooniliste sigarettide kasutamine ning samuti odavam.

Valim oli väike, kuid informatiivne

Uurijad küsitlesid 40 e-sigareti kasutajat, uurides neilt nende suitsetamisest loobumise katsete, suitsetatud aja ning e-sigareti kasutamise harjumuste kohta. Samuti uuriti, milliseid maitseid ning kui suure nikotiini sisaldusega e-vedelike küsitletud eelistavad.

Lisaks uuringu eesmärgile ilmnes ka teine huvitav tähelepanek

Dr. Notley lisas, et lisaks muule panid uurijad tähele küsitletute tervise seisundi paranemist ning sama tegid ka küsitletud ise, paranenud oli nii maitsete ning lõhnade tundmine kui ka hingamine. Üks huvitavamaid aspekte antud uuringu juures oli veel see, et mitmed osalenud ei olnud algselt suitsetamisest loobumise eesmärgil e-sigaretti kasutama hakanud. Samuti võib e-sigareti kasutamine julgustada suitsetajaid sinu ümber sigarettidest loobuma.

‘‘Cancer Research UK‘‘ vähktõve ennetuse tegevjuht Alison Cox leiab, et tuginedes uuringutele on e-sigaretid tunduvalt vähemkahjulikud kui seda on tavasigaretid ning tal on hea meel näha, et e-sigaretid on äärmiselt paljulubavad vahendid suitsetamisest loobumiseks.

×