0 Kundtjänsten
Kundtjänsten ×

Live Chat 09:00-17:00 mån-fre, övriga tider svarar vi på e-post i efterhand!


Ange data, om det behövs kan vi skicka dig en samtalshistorik

E-cigarett

Elektronisk cigarett är en produkt som har vuxit snabbt i popularitet över hela världen och den används likt en vanlig cigarett.Dock är e-cigaretten ingen tobaksprodukt.E-cigaretten skiljer sig avsevärt åt från en vanlig tobaksprodukt för sin uppbyggnad, funktionsmekanism och effekt.

E-cigaretten producerar ånga genom att värma upp vätska

E-cigaretten är fri från tobak,
tjära och kolmonoxid

E-cigaretten avger ingen otrevlig lukt


Användning av en e-cigarett är billigare än vanlig rökning
 

Vad består en e-cigarett av?

 

En elektronisk cigarett består huvudsakligen av två komponenter – en förångare, d.v.s. ett värmeelement och ett batteri.En annan viktig komponent vid användning av en e-cigarett är e-vätska eller e-juice.
 

Praktiska råd för e-cigarettanvändare

 

Användning av en e-cigarett

E-cigaretten bör inte användas oftare än vanliga cigaretter.E-cigaretten bör inte användas av gravida och Nicorex butiker säljer inte e-cigaretter till minderåriga.

E-vätskor

Vi rekommenderar att använda e-vätskor från tillförlitliga tillverkare som är certifierade enligt TRA-, TÜV- och SGS-standarder.

Vad innehåller e-vätska?
En viktig beståndsdel i e-vätskan är vegetabilisk glycerin (VG).Det är ett färg- och luktlöst sötaktigt medel av organiskt ursprung som används mycket frekvent i livsmedels-, läkemedels- och hygienindustrin.Propylenglykol är ett kemiskt ämne som används i omfattande grad bland annat i livsmedelsindustrin.Dessutom innehåller e-vätska arom- och smakämnen.Nicorex’ e-vätskor innehåller bl.a. även essensoljor som fuktar slemhinnorna och minskar därigenom muntorrhet.

Förångare

Förångare är den delen av e-cigaretten som fylls med e-vätska.Inuti förångaren sitter en förbrännare som hettar upp vätskan och förvandlar den till ånga.

Det finns att köpa flera olika förångare och för att göra det bästa valet bör man veta deras viktigaste funktionsprinciper.

Det första valet en e-cigarettanvändare bör göra är att välja mellan förångare med utbytbar förbrännare och förångare med icke utbytbar förbrännare.En förångare med icke utbytbar förbrännare kan användas tills ångans smak ändras, då bör man byta ut förångaren och kasta den gamla.En förångare med utbytbar förbrännare kan användas längre, genom att efter en tid endast byta ut förbrännaren.

Valet av förångare kan även ske efter förbrännarens placering.Om förbrännaren är placerad i förångarens övre del är risken för läckage från förångaren mindre.Förbrännare som sitter i botten på förångaren har däremot mindre sannolikhet för att förbrännaren överhettas.

Förångare finns både i modeller som fylls på nedtill och i modeller som fylls på upptill.En del av förångare har justerbart luftflöde som låter användare att reglera e-cigarettens ångmängd.

Batterier

Batterier till e-cigaretter finns att köpa med olika kapacitet (mAh), vilket visar hur mycket ström batteriet kan innehålla.Batterier med större kapacitet är som regel även större i mått.Desto större kapacitet ett batteri har desto längre är dess livslängd.Alla Nicorex’ batterier har stabiliserad spänning.Det betyder att batteriet ger alltid jämn spänning oavsett batteriets laddningstillstånd, därmed är ångmängden densamma både vid oladdat och fulladdat batteri och förångaren har en längre livslängd, då den är skyddad mot över- och underspänning.

Även batterier med justerbar spänning och strömstyrka finns att köpa.Vid användning av sådana batterier kan användaren själv reglera styrkan på sina bloss.

Batterier till e-cigaretter visar även laddningsstatus vilket låter användaren att kontrollera hur mycket ström finns kvar i e-cigaretten och när batteriet behöver laddas.

×