0
Klienditeenindus ×

E-vedelike, SNUS-i, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes Tubakaseaduse kohaselt keelatud.

Algatati rahvusvaheline suitsetamisvastane projekt nimega SmokeFreeBrain

Hiljuti algatati värske projekt nimega ''SmokeFreeBrain'', mis toob kokku eksperdid erinevatelt tegevusaladelt, et välja uurida kõige efektiivsemad vahendid suitsetamisest loobumiseks.

Projektis osalevad eksperdid üle kogu Euroopa

Antud projektis osalevad toksikoloogia, kopsuravimite, neuroteaduste, käitumusliku ravi, tervishoiu ökonoomia ning tervise informaatika eksperdid erinevatest riikidest eesmärgiga analüüsida olemasolevaid suitsetamisest loobumise meetodeid. Eelkõige on tähelepanu all kõrgetes riskigruppides olevad inimesed nagu astmahaiged, krooniliste kopsuhaiguste käes kannatajad ning madala sissetulekuga isikud.

Eesmärk on hinnata alternatiivsete toodete ning meetodite efektiivsust

SmokeFreeBrain hindab avalike terviseteenuste efektiivsust erinevates riikides ning samuti e-sigarettide kasutamise efektiivsust, nii nikotiini sisaldavate kui ka nikotiini vabade e-vedelikega.

Lisaks sellele kavatsevad uurijad testida uuenduslikku meetodit nimega So-Lo-Mo, mis hõlmab endas sotsiaalmeedia, erinevate appide, ning sõnumite kasutamist, et aidata suitsetajatel sigarettidest loobuda.

Üks projekti eestvedajatest Panagiotis Bamidis leiab, et suitsetamine on jätkuvalt kõige suurem ennetatav kopsuhaiguste ning enneaegsete surmade põhjus ning nende projekti eesmärgiks on selgitada välja innovatiivsete suitsetamisest loobumise variantide efektiivsus. Samuti võiks antud projekti tulemused aidata riikidel oma regulatsioone vastavalt modifitseerida. See aitaks omakorda ennetada inimeste haigestumist kopsuhaigustesse ning samuti enneaegseid surmasid.

Koostöö kaheksa riigi vahel

SmokeFreeBrain projekt on 8 riigi koostöö: Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Itaalia, Küpros, Serbia, UK ning Taiwan. Projekti viiakse läbi eelpoolmainitud riikide laborites ning haiglates. Plaani kohaselt peaks see kestma ühe aasta ning lõppema järgmise aasta oktoobris. Projektis osalevad 500 katsealust, keda hinnatakse aasta vältel. Tulemuseks loodetakse toota võimalikult täpseid ning kvaliteetseid andmeid erinevate suitsetamisest loobumise vahendite kohta ning nende efektiivsuse kohta.

×